Menu

Ysgol Gymraeg Gwenllian

Llifo at lwyddiant / Flowing to success

Ysgol Gymraeg / A Welsh School

Mae Ysgol Gymraeg Gwenllian yn ysgol benodedig Gymraeg yng nghanol Cydweli, Sir Gaerfyrddin. Ar hyn o bryd mae tua 130 o ddisgyblion yn yr ysgol, gan gynnwys rhai rhan amser yn ogystal â rhai llawn amser yn y Dosbarth Meithrin. Dosrennir y disgyblion mewn dosbarthiadau yn ôl eu hoedran.

 

 

Ysgol Gymraeg Gwenllian is a designated Welsh-medium school situated in the centre of Kidwelly, Carmarthenshire. At present, there are around 130 pupils in the school, including part and full-time pupils in the Nursery. The pupils are arranged into classes according to age.

Top