Menu

Ysgol Gymraeg Gwenllian

Llifo at lwyddiant / Flowing to success

Pwy ‘di pwy? / Who’s who?

 

Mr Adam Barnett (Pennaeth a Swyddog Diogelu / Headteacher and Safeguarding Officer)

 

 

Mrs Elen Thomas (Pennaeth Cynorthwyol a Dirprwy Swyddog Diogelu / Assistant Headteacher and Deputy Safeguarding Officer)

 

Uwch Dîm Rheoli / Senior Management Team - Mr Adam Barnett, Mrs Elen Thomas, Mrs Lucy Moore


Mrs Lucy Moore - Blynyddoedd 5 a 6 / Years 5 and 6

Mrs Elen Thomas - Blynyddoedd 4 a 5 / Years 4 and 5

Miss Lowri Jacob Blynyddoedd 2 a 3 / Years 2 and 3

Miss Ellie Evans - Blwyddyn 1 / Year 1

Miss Gwen Gerard  - Meithrin a Derbyn / Nursery and Reception

Mrs Nicole Harries - CPA a Grwpiau / PPA and Groups

Miss Sara Gravelle - Cyfnod Mamolaeth / Maternity Leave


Mrs Elen Thomas - CADY / ALNCo

 

Cynorthwywyr / Support staffMrs Lois Phillips, Miss Shannon Beynon, Mrs Louise Evans, Miss Beca Beynon, Mr Gareth Waters.

 
Ysgrifenyddes / Secretary - Miss Angharad Evans

 

Rheolwr Safle / Site Manager - Mr Gareth Waters

Top