Menu

Ysgol Gymraeg Gwenllian

Llifo at lwyddiant / Flowing to success

Ysgol Awtistiaeth Cyfeillgar / An Autism Friendly School

Rydym wedi cael ein hadnabod gan Awtistiaeth Cymru am gwblhau'r rhaglen Dysgu am Awtistiaeth ac am godi ymwybyddiaeth a deallusrwydd o awtistiaeth ar draws cymuned yr ysgol.

 

Llwyddodd yr ysgol ennill y Wobr Ysgol Gynradd Awtistiaeth yn 2021.

 

                  

 

We are recognised by Autism Wales for undertaking the Learning about Autism programme and for  raising awareness and understanding of autism across our school community.

 

We achieved the Autism Primary School Award in 2021.

 

Top