Menu

Ysgol Gymraeg Gwenllian

Llifo at lwyddiant / Flowing to success

Estyn

Mae Estyn wedi creu animeiddiadau i'w rhannu gyda disgyblion yn dweud wrthynt am arolygu a sut rydym yn ystyried eu barn fel rhan o'r broses arolygu.  Defnyddiwch y dolenni isod i gael mynediad i'r animeiddiadau a gweler y daflen: Deall arolygiadau mewn ysgolion: Canllaw ar gyfer rhieni a gofalwyr’ i’r holl rieni/gofalwyr gan ddefnyddio eich dull cyfathrebu arferol. 

Top