Menu

Ysgol Gymraeg Gwenllian

Llifo at lwyddiant / Flowing to success

Clwb gofal / After-school care club

Mae gan yr ysgol Clwb Gofal sy'n rhedeg pob nos Fawrth a nos Fercher ar hyn o bryd. Menter Cwm Gwendraeth sy'n cynnal y clwb ac mae croeso i chi archebu lle trwy'r ddolen isod.

 

Rydym hefyd yn cynnal Clybiau Urdd sy'n rhedeg ar nos Iau a nos Wener.

 

The school has an After-school care club that currently runs every Tuesday and Wednesday evening. Menter Cwm Gwendraeth run the club and you're welcome to book a place using the link below.

 

We also have Urdd Clubs that run on Thursday and Friday evenings.

 

Top