Menu

Ysgol Gymraeg Gwenllian

Llifo at lwyddiant / Flowing to success

Gofalgar

Caring

Galluog

Intelligent

Gweithgar

Active

Gwybodus

Informed

Top

Adroddiad Arbennig Estyn! Our Excellent Estyn Report!

Ewch i 'Amdanom ni' ac yna 'Estyn' i weld ein hadroddiad arbennig gan Estyn!

Please visit our 'About us' page then 'Estyn' to see our excellent report!