Menu

Ysgol Gymraeg Gwenllian

Llifo at lwyddiant / Flowing to success

Ysgol Ddigidol / A Digital School

Gweledigaeth/Vision

Ein gweledigaeth ni, fel Sêr Digidol, yw creu ysgol sy’n hyderus wrth ddefnyddio technoleg o ddydd i ddydd. Gobeithio gallwn wneud hwn drwy ddatblygu sgiliau technoleg disgyblion, rhieni ac athrawon!

 

Our vision, as Digital Stars, is to create a school that is confident in using technology on a day-to-day basis. Hopefully we can do this by developing our pupils, parents and teachers technology skills!

 

Amcanion/Aims

  • Creu fideos (screencast) er mwyn cefnogi disgyblion, rhieni a staff / Create videos (screencasts) to support pupils, parents and staff.
  • Dysgu eraill am e-Ddiogelwch / Teach others about e-Safety
Top