Menu

Ysgol Gymraeg Gwenllian

Llifo at lwyddiant / Flowing to success

Llywodraethwyr / Governors

 

Cadeiryddes/Chairperson: Mrs Christine Evans

Is-gadeirydd/Vice-chair: Mrs Rhian Rees-Jones

 

 

Mr Gethin Davies

Cynrychiolydd y Gymuned

Community Representative

  
 

Mrs Rhian Rees Jones

Cynrychiolydd y Gymuned

Community Representative

  
 

Mrs Christine Evans

Cynrychiolydd y Gymuned

Community Representative

  
 

Mr Adam Barnett

Pennaeth

Headteacher

  
 

Cllr Jeanette Gilasbey

Cynrychiolydd yr ALl

LA Representative

  
 

Mrs Llinos Davies

LA Representative

Cynrychiolydd yr ALl

  
 Mrs Beverley A Owen

LA Representative

Cynrychiolydd yr ALl

  
 

Mr Gareth Morgan

Cynrychiolydd y Rhieni

Parental Representative

  
 

Mr Simon Roberts

Cynrychiolydd y Rhieni

Parental Representative

  
 

Mrs Llinos Roberts

Cynrychiolydd y Rhieni

Parental Representative

  
 Mrs Jessica Davies

Cynrychiolydd y Rhieni

Parental Representative

  
 

Mr Gareth Waters

Cynrychiolydd y Staff

Staff Representative

  
 

Mrs E Thomas

Cynrychiolydd yr Athrawon

Teachers Representative

  

 

Top