Menu

Ysgol Gymraeg Gwenllian

Llifo at lwyddiant / Flowing to success

Polisiau / Policies

Mae polisïau ysgol yn ymdrin â phob agwedd o fywyd yr ysgol. Isod mae rhai o'n polisïau pwysicach. Petaech chi eisiau  darllen polisi ar rywbeth sydd heb ei restru, cysylltwch â swyddfa'r ysgol os gwelwch yn dda.

 

School policies cover every aspect of school life. Below are some of our most important policies. If you wish to read our policy on something that is not listed, please contact the school office.

Top