Menu

Ysgol Gymraeg Gwenllian

Llifo at lwyddiant / Flowing to success

Gweledigaeth a gwerthoedd / Vision and values

 

Ein nod yn Ysgol Gymraeg Gwenllian yw darparu dulliau arloesol a dynamig o addysgu sy’n galluogi disgyblion i ddatblygu’r sgiliau gydol oes sy’n angen rheidiol er mwyn llwyddo yn y byd digidol sy’n wastad yn newid.

 

Rydym yn hybu ethos o ddisgwyliadau uchel, llwyddiant academaidd, gwerthoedd positif a gwelliant parhaol. Rydym yn rhoi pwyslais ar gefnogi lles yr holl rhanddeiliaid ac rydym yn darparu cymuned ofalgar, hapus a chynhwysol.

 

Mae pob plentyn yn gyfartal ac rydym yn ymroddedig i’r nod o sicrhau rhagoriaeth unigol, cyflawniad a llwyddiant i bawb.

 

 

At Ysgol Gymraeg Gwenllian our aim is to provide an innovative and dynamic approach to learning, enabling all pupils to develop the lifelong skills needed to thrive in a digital world that is continually changing.

 

We promote an ethos of high expectations, academic achievement, positive values and continuous improvement. We also put an emphasis on supporting the well-being of all stakeholders and provide a caring, happy and inclusive community.

 

All pupils are of equal value and we are committed to the pursuit of individual excellence, achievement and success for everyone.

 

 

Stori Gwenllian a'r Pedwar Diben (Gwerthoedd) / The Gwenllian Story and the Four Purposes (Values)

Isod mae cymeriadau'r gwerthoedd yr ysgol crëwyd gan y disgyblion / Below are our school core values created by the pupils.

Top