Menu

Ysgol Gymraeg Gwenllian

Llifo at lwyddiant / Flowing to success

Ysgol Greadigol / Creative School

Rydym yn falch iawn o fod yn Ysgol Greadigol Arweiniol gyda'r Cyngor Celfyddydau Cymru. Mae’r Cynllun Ysgolion Creadigol Arweiniol yn anelu at hyrwyddo ffyrdd newydd o weithio, gyda rhaglenni arloesol a phwrpasol o ddysgu a gynlluniwyd i wella ansawdd yr addysgu a'r dysgu.

 

Mae Cynllun Ysgolion Creadigol Arweiniol yn gweithio gydag ysgolion i ddarparu'r bobl greadigol, sgiliau ac adnoddau sydd eu hangen i'n helpu i fynd i'r afael â'n creadigrwydd.

 

Mae Ysgolion Creadigol Arweiniol yn meithrin ac yn datblygu creadigrwydd dysgwyr er mwyn iddynt gyflawni eu potensial, i dyfu’n unigolion cyflawn a’u paratoi gyda’r sgiliau ar gyfer bywyd.

 

                                              

 

We are delighted to be a Lead Creative School with the Arts Council of Wales. The Lead Creative Schools Scheme aims to promote new ways of working, with innovative and bespoke programmes of learning designed to improve the quality of teaching and learning.


The Lead Creative Schools Scheme works with schools to provide the creative people, skills and resources that are needed to help us address our creative needs.

 

Lead Creative Schools nurture and develop the creativity of learners so that they achieve their potential, grow as well rounded individuals and are prepared with skills for life.

 

 

Top