Menu

Ysgol Gymraeg Gwenllian

Llifo at lwyddiant / Flowing to success

Gwobrau / Awards

Rhai o lwyddiannau'r ysgol... / Some of the schools successes...

 

Pencampwyr Criced Cymru / Cricket Wales Champions (2022)

 

Gwobr Ysgolion Rhwyngwladol / International Schools Award (2022) 

 

Gol-geidwad Byd Eang / Global Goalkeepers (2022)

 

Ysgol Heddwch Lefel 2 Peace Schools (2021)

 

COP26 - Llywodraeth Cymru / Welsh Government (2021)

 

Tîm Chwaraeon y Flwyddyn - Sir Gaerfyrddin - Sports Team of the Year (2019)

 

 

 

 

   

 

     

 

        

 

          

 

            

 

Top